PROFICIENCY / ACADEMIC

Adult & Student classes

 

Στο Εκπαιδευτήριο ΚΕΝΤΕΡΗΣ EDU θα βρείτε τις καλύτερες λύσεις για την προετοιμασία σας για όλα τα πτυχία που η κατέχοντες τους γνωρίζουν να χειριστούν την Αγγλική γλώσσα χωρίς καμιά δυσκολία στο χώρο εργασίας ή/και στο ακαδημαϊκό χώρο. Όπως είναι το Proficiency είτε IELTS, GRE, GMAT, TOEFL & MELAB. Εμείς προσφέρουμε λύσεις σε πολύ μικρά ολιγομελή γκρουπ ή και ιδιαίτερα με έμπειρους καθηγητές πτυχιούχοι που έχουν και διδακτορικά διπλώματα. Ακαδημαϊκά Αγγλικά από τους ακαδημαϊκούς που γνωρίζουν να σας συμβουλεύσουν πιο πτυχίο κάνει για το σκοπό σας.

Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε αυτό το ανάλογο υψηλό γλωσσικό επίπεδο στους σπουδαστές μας μέσα από τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα μας. 

Εμείς προτείνουμε ολιγομελή γκρουπ 3-4 ατόμων με στόχο τόσο την επανάληψη της γραμματικής και τις άλλες δεξιότητες που χρειάζονται όπως Speaking, Listening, Reading and Writing skills, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με την εξέταση είτε ως μερικής παρακολούθησης για όσους ενήλικες έχουν κατά προσέγγιση το γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται, αλλά χρειάζονται τις τεχνικές και τις στρατηγικές να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους την ημέρα της εξέτασης.
Πέρα από των κύκλων σπουδών εμείς διαθέτουμε αρκετό χρόνο και χώρο για να κάνετε πολλές εξομοιώσεις των τεστ σε χρόνο που διαθέτεται εσείς έτσι ώστε η εξοικείωση να γίνετε και εκτός ώρας μαθήματος για την καλύτερη και οικονομικότερη προετοιμασία σας.
Έχοντας μεγάλη εμπειρία στις εξετάσεις πιστοποίησης αλλά και θέτουμε εμείς οι ίδιοι, υψηλούς στόχους και standards που εγγυάται πρώτα την ανάλογη ποιότητα δεξιοτήτων που χρειάζεστε να έχετε και επίσης και σίγουρη επιτυχία σας στις εξετάσεις Proficiency.

Δείτε εδώ τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία

PROFICIENCY / ADVANCED LEVEL

  

Ταχύρυθμα προγράμματα, μέσα από ολιγομελή γκρουπ ή και ιδιαίτερα μαθήματα, σας δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσετε το επιθυμητό επίπεδο γνώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν γρήγορα και άμεσα γλωσσικές δεξιότητες, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο και να ξεπεράσουν το εμπόδιο της έλλειψης χρόνου. Οι σπουδαστές που εγγράφονται στα παραπάνω προγράμματα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που ενισχύει την διαδικασία μάθησης τους.
Ευέλικτα προγράμματα για ένα δυναμικό αποτέλεσμα σε ευχάριστο περιβάλλον.

Τα επίπεδα C1 και C2 είναι διάρκειας λίγων μηνών (έναρξη όλο το χρόνο), με δυνατότητα παρακολούθησης και το καλοκαίρι σε εντατικά.

Τα δύο πιο δύσκολα πτυχία που στοχεύουμε είναι το Cambridge Proficiency και το Michigan Proficiency αλλά βέβαια δουλεύουμε με όλους τους αναγνωριζμένους φορείς προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση για Proficiency.

Δείτε εδώ τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία

 

ACADEMIC ENGLISH FOR ADULTS

Achieve your high score with Mr Mike's Lessons to successfully gain the high score you are targeting!

Στον ακαδημαϊκό χώρο ζητούνται πλέον από το Proficiency και να έχεις πτυχίο για ακαδημαϊκά Αγγλικά. Αυτό το πτυχίο το παίρνετε μόνο όταν είστε έτοιμοι να κάνετε τις αιτήσεις σας για τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα για να είναι έγκυρη η γνώση σας στα Αγγλικά. 

Παρακάτω θα διαβάσετε για τις επιλογές που έχετε:

IELTS  (The International English Language Testing System)

Get the 7.5+ score you are looking for easily and quickly.

Σύμφωνα με το Britsh Council τo IELTS είναι η δημοφιλέστερη εξέταση Αγγλικών στον κόσμο. Θα σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλο τον κόσμο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ IELTS

Το δικό μας πρόγραμμα προετοιμασίας IELTS υλοποιείται με δύο τρόπους. Είτε ως πλήρους παρακολούθησης για ενήλικες που χρειάζεται και να αναπτύξουν το γλωσσικό επίπεδό τους καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με την εξέταση είτε ως μερικής παρακολούθησης για όσους ενήλικες έχουν κατά προσέγγιση το γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται, αλλά χρειάζονται τις τεχνικές και τις στρατηγικές να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους την ημέρα της εξέτασης.

Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Διατίθεται σε δύο τύπους Ακαδημαϊκή ή Γενική εκπαίδευση.
Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου προσφέρονται ως Ακαδημαϊκές ή Γενικές ενότητες. 
Το πρόγραμμα προετοιμασίας του IELTS είναι εξαιρετικά ευέλικτο ως προς την έναρξή του.


GRE / GMAT (ETS)

The Graduate Record Examinations (GRE) is a standardized test that is an admissions requirement for most graduate schools in the United States. Created and administered by Educational Testing Service (ETS), the exam aims to measure verbal reasoning, quantitative reasoning, analytical writing, and critical thinking skills that have been acquired over a long period of time and that are not related to any specific field of study. 

Η εξέταση περιέχει Μαθηματικά και Αγγλικά. Τα μαθημματικά είναι γενικής γνώσεις και τα Αγγλικά έχει αρκετά δύσκολο λεξιλόγιο. Εμείς διαθέτουμε έμπειρο διδακτικό προσωπικό (με διδακτορικούς τίτλους σπουδών!) που σας προετοιμάζει εύκολα και γρήγορα για τις εξετάσεiς GRE & GMAT. 


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

Το TOEFL είναι μια διεθνή εξέταση που εξετάζει την αντίληψη και χρήση της Αγγλικής γλώσσας που χρειάζεται για Εισαγωγή σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TOEFL

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι διπλός: η εμπέδωση, ανάπτυξη και επέκταση της γλωσσικής ικανότητας του σπουδαστή στα αγγλικά, αλλά και η εξοικείωση με το περιεχόμενο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων ώστε οι σπουδαστές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές εξέτασης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.
Το TOEFL αποτελείται από τέσσερα μέρη: Αναγνωστικό, ακουστικό, προφορικό και γραπτό.
Το πρόγραμμα προετοιμασίας του TOEFL είναι εξαιρετικά ευέλικτο ως προς την έναρξη και τη διάρκειά του.


MELAB (Michigan English Language Assessment Battery)

The Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) is an intermediate to advanced level standardized examination for adult nonnative speakers of English. The MELAB is recognized by thousands of colleges, universities, and professional organizations as evidence of high intermediate to low advanced English language proficiency, for academic or professional purposes.

Πληροφορίες εδώ για το πτυχίο MELAB