Επιτυχίες Κέντρου Εξετάσεις Michigan State Univerisity

Οι επιτυχίες των μαθητών μας συνεχίζονται και πληθαίνουν. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειες σας για την απόκτηση ενός των κυριοτέρων πτυχίων της Αγγλικής γλώσσας. Η επιτυχία σας στις εξετάσεις, Lower & Proficiency, είναι η έμπρακτη απόδειξη πως η εμπιστοσύνη σας στην μακρόχρονη εμπειρία μας αλλά και οι πρωτοποριακές μεθόδους μας, ήταν η σωστή απόφαση!

Περισσότερα

Congratulations on achieving your Proficiency! 100% Επιτυχία

από Mike Kenteris

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τα άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις PROFICIENCY 
του Μαΐου 2016 
CONGRATULATIONS on your success!!!
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Twitter: Mr Mike Kenteris

Congratulations to all my students, photographs of whom I will not publish on fb, on successfully becoming proficient in the English language. Instead I'll publish my own face! #Loveteaching#English @MrMike

 

Συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεών CAMBRIDGE

από Mike Kenteris

Ως CAMBRIDGE EXAMINATIONS PREPARATION CENTRE όλες οι εξετάσεις μας έχουν συσχετιστεί με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το διεθνές πρότυπο για την περιγραφή της γλωσσικής ικανότητας. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών στα Aγγλικά και βοηθά τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διαπιστώνουν τη γλωσσική ικανότητα των σπουδαστών.

 
Περισσότερα