Γιορτάζουμε το Halloween

Στο Kenteris EDU gιορτάζουμε το Halloween! Μαθαίνουμε Αγγλικά βιώνωντάς τα έθιμα που γιορτάζουν τα παιδιά στην Αγγλια.