Πως ελέγχεται την δουλεία των καθηγητών σας

Καταρχάς δεν ελέγχουμε τους καθηγητές μας! Καταρχάς τους γνωρίζουμε μέσα απο τις πολλές επιτυχίες μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας των παιδιών μας. Έτσι συνεργαζόμαστε σαν μια ομάδα και μέσα από το πρόγραμμα μας που εφαρμόζεται στην τάξη υπάρχει άψογη συνεργασία. Βέβαια το κάθε παιδί δεν είναι ίδιο και το κάθε ένα ξεχωριστά θέλει τον τρόπο του..

Μέσα από τις επιπλέον συναντήσεις με τον διευθυντή σπουδών, των Mr Mike, κανονίζουμε με τα παιδιά σε μέρες και ώρες εκτός μαθήματος για να περάσουν από ενισχυτική διδασκαλία για να μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε, από πρώτο χέρι, καλύτερα τις τυχόν αδυναμίες τους και να τους δυναμώσουμε μέσα από επιπλέον εργασίες. Η κάθε εργασία του σπουδαστή σημειώνεται στο PSP (Personal Student Portfolio) που δημιουργούμε για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά και τον ακολουθεί σε όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης του.