Έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα να μας προτείνεται?

Ναι, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχους από την πρώτη ημέρα!

  • Πρώτο πτυχίο FCE Cambridge / ECCE Michigan στα 13!
  • Proficiency (Cambridge / Michigan) στα 15!
  • Συνδυαστικά προγράμματα πτυχίων Cambridge / Michigan!
  • Όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία από τον ΑΣΕΠ (Β1-C2) σε όλες τις γλώσσες!
  • Αγγλικά για κάθε επαγγελματία! Για μια καριέρα χωρίς σύνορα, δημιουργήσαμε ειδικά τμήματα για επαγγελματίες και φοιτητές κάθε ειδικότητα.