Εμείς πως διαφέρουμε;

Πέρα από την μέθοδο μας και τα προγράμματα μας, παρακολουθούμε εξατομικευμένα τον κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας και τους καλούμε έξρα ώρες για να βελτιώσουμε τυχόν αδυναμίες που δημιουργούνται κατα τα στάδια της εκπαίδευσης τους κάτι που δεν γίνεται αλλού.

Για παράδειγμα κάθε Παρασκεύη και Σάββατο έχουμε το προφορικό εργαστήρι που καλούμε τους σπουδαστές μας συγκεκριμένες ώρες και μέρες να μηλίσουμε για θέματα της καθημερινότητας τους για να μπουρουν να λύσουν την γλώσσα τους πέρα από την ομιλία που γίνεται στην τάξη. Γιατί Friday and Saturday = Revision day. Επίσης έχουμε τα εβδομαδαία Μock Εxams, που καλούμε τους μαθητές να έρχονται έξτρα ώρες να γράψουν διαγωνίσματα σε επίπεδα πτυχίο. Σε κάθε στάδιο της πορείας τους δημιουργούμε το Personal Student Portfolio (PSP) το οποίο ακολουθεί τον σπουδαστή μας από την αρχή μέχρι το τέλος της φοίτησης του.