Για πόσο καιρό είναι έγκυρα τα scores των πτυχίων IELTS και TOEFL;

Γενικά τα πτυχία που αναφέρουμε εδώ είναι για ακαδημαϊκή και μεταναστευτική χρήση και για αυτό υπάρχει και μια ιδιαίτερη σημασία στην ισχύει των πιστοποιητικών.

 

Το πιστοποιητικό IELTS είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ για τα επίπεδα B2, Γ1 και Γ2 (Proficiency) και έτσι σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το πτυχίο αυτό για χρήση στις προκηρύξεις δεν λήγει. Βέβαια, για χρήση για μετανάστευση στην Αυστραλία ή για χρήση για κάποιο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το πράγμα αλλάζει. Μπορεί ο κάθε φορέας η οργανισμό να έχει δικό το χρόνο ισχύ. Καλά είναι όταν δίνεται αυτά τα πτυχία να είναι κοντά στις ημερομηνίας που θα το χρειαστείτε. Γενικά "λένε" ότι ισχύει για περίοδο 2 χρόνων από την ημερομηνία εξέτασης. Προσωπικά έχω τύχει και admissions office που το θέλανε να έχει ισχύει το τελευταίο εξάμηνο κατά την αίτηση του υποψηφίου!